بخشی از مقاله هنر و صنعت قالی تبریز

بخشی از مقاله هنر و صنعت قالی تبریز

مردم تبريز رسامان بسيار خوبي هستند و در تعديل و تطبيق طراحها نيز مهارت دارند. اما قادر نيستند مانند طراحان كرمان آفريننده ي طرحهاي نو و اشكال زيبا و مهيج باشند. فقط طرحهايي را كه به نظر شان خوب و قابل فروش مي آيد اقتباس مي كنند ، خواه اين طرحها متعلق به قرن شانزدهم باشد يا نقوش جديدي مي باشد كه از كشورهاي اروپايي به ايران راه يافته است.

طراحي قالي آن هم در تبريز به خاطر بروز حوادث تاريخي و تحولات اجتماعي سياسي دست خوش تغييرات و فراز و نشيب هايي بوده است و گاه اين تحولات باعث قدرت گرفتن و اهميت يافتن نقش شهر تبريز در عرصه هنر طراحي فرش گرديده است كه مختصراً به آن اشاره مي كنيم.

پايه ريزي مدارس و مكاتب فرهنگي و هنري كه حتي در عصر پر آشوب تيمور نيز ادامه يافت  شهر تبريز را همراه با شهرهاي آباد ماوراءالنهر، قطبي پر جاذبه در دنياي قديم ساخت.

قالي تبريز دو پوده است و ( مانند كليه نواحي ترك زبان ) با گره ي تركي بافته مي شود. اين قاليها منحصرا در شهر تبريز و حومه ي آن تهيه مي گردد.

قسمت عمده ي پشمي كه در صنعت قالي بافي تبريز مورد استفاده واقع مي شود از منطقه ي ماكو ، كه كوهپايه ي باريكي است ، تهيه مي گردد . ماكو در شمال غربي ايران بين تركيه و جمهوري نخجوان ، كه جزو اتحاد جماهير  شوروي است ،  قرار گرفته است . در رضائيه ، كه در فاصله ي دوري از درياچه ي اروميه واقع شده است ، و همچنين خوي و سلماس به ميزان كمتري پشم تهيه مي شود.

پشم ماكو مرغوب است ، ولي از پشم كردستان و كرمانشاه دو شمال خراسان قدري خشن تر و زبرر است . همين مختصات سبب شده است كه قاليهاي تبريز قدري خشن شود.

اطلاعات مقاله:
عنوان مقاله: هنر و صنعت قالی تبریز
فرمت مقاله:WORD
تعداد صفحات: 37
توضیحات: دارای نمونه های تصویری از قالی تبریز
حجم فایل: 6/64 مگابایت
قیمت: 9000 تومان
دانلود پس از پرداخت